4 Ιουνίου 2014

Τρίτοξο γεφύρι στη Δημητσάνα

Βρίσκεται στην είσοδο της Δημητσάνας από την πλευρά της Καρκαλούς. Στη δυτική όψη αριστερά από το κλειδί του τόξου, υπάρχει επιγραφή: 

ΤΩ Χ. ΑΘ. ΜΑΚΡΗ/ Η ΠΑΤΡΙΣ/ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ/ 1851.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου