13 Ιανουαρίου 2015

"...γῆν τε καὶ ὕδωρ..."

"...οἱ δὲ δὴ κήρυκες οἱ ἀποπεμφθέντες ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ γῆς αἴτησιν ἀπίκατο οἱ μὲν κεινοί, οἱ δὲ φέροντες γῆν τε καὶ ὕδωρ..."
Ηρόδοτος Ιστορίαι 7.131.1